Ukázky naší práce

Služby

Konstrukce forem a nástrojů

 • Konstrukce termoplastických nástrojů zejména vstřikovacích forem

 • Zpracování „Feasibility study“, podpora při jednáních o vyrobitelnosti výlisku

 • Konstrukce postupových nástrojů pro kovové díly

 • Konstrukce nástrojů pro tlakové lití typu FRECH a TECHMIRE

 • Konstrukce výrobních a měřících přípravků

 • Pevnostní a únavové výpočty včetně kontaktních úloh pro vysoce exponované části nástrojů metodou konečných prvků

3D Vývoj dílců a 3D tisk:

 • Vývoj a konstrukce dílců a sestav

 • Vlastní 3D tisk dle CAD dat (podporované materiály - ABS, PLA, PET, Laywood, Laybrick)

Technická koordinace

V oblasti vstřikovacích forem a tvářecích nástrojů poskytujeme kompletní služby v oblasti technické koordinace:

 • Poradenství o vyrobitelnosti „Feasibility study“
 • Technickou podporu pro lisovny s výběrem dodavatele nástrojů - provedení poptávkového a výberového řízení
 • Kontrolu rozpracovanosti výroby nástrojů pro zadavatele v nástrojárnách
 • Řízení vzorkování v procesu ladění nástrojů až po jejich plné odladění dle zadání
 • Zajištění a koordinace při transportech nástrojů
 • Dodávky příslušenství vstřikovacích forem a nástrojů (hydraulické, temperační systémy, horké vtoky a air technika)

Zajistíme komplexní testy výlisků dle zadání.

Dále zajištějeme výrobu a renovace vstřikovacích forem.

 

Máme vlastní 3D tiskárny, při extrémním časovém vypětí na prototipové kusy jsme schopni vytisknout 3D výtisky z materialů:

Podporované materiály - ABS, PLA, PET, Laywood, Laybrick

 

Nabízíme možnost vytvoření vizuálního obrazu představ a požadavků pro Vašeho zákazníka formou prezentace s možností on-line modelováním s možností okamžitého 3D tisku ve špičkové kvalitě.